• Sat. Dec 2nd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ສາວນ້ອຍ ເວົ້າເກັ່ງ ຖືກໃຈຄົນອ້ວນທັງປະເທດ ອີ່ຫຼ້າ ສະຫວັນນະເຂດ

ແຈ້ງເກີດອີກແລ້ວ ສາວນ້ອຍ ເວົ້າເກັ່ງ ມີສະເນ່ ສໍານຽງສະຫວັນນະເຂດ “ຄົນຈ່ອຍນະອົດ ເຮົານະອ້ວນເຮົາມີຢູ່ມີກິນ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຫຼຸດຮຸ່ນ ເຮົາຕ້ອງອິ່ມ”

ເລື່ອນຕິກຕ້ອກໄປມາ ໄປຄີຣິບ ນ້ອງສາວຄົນໜຶ່ງທີ່ບອກເລີຍ ຕ້ອງໄດ້ຢຸດ ຟັງ ແລະ ເລື່ອນຄຣິບແບບບໍ່ຢຸດ ເພາະການເວົ້າວ່າ ເວົ້າຈາ ຊວນຟັງ ຟັງແລ້ວ ໄດ້ຍິນແລ້ວ ຍິ້ມຫົວໄປຕາມໆກັນ ແບບບໍ່ໄດ້ບັງຄັບ

ກັບຜູ້ໃຊ້ຕິກຕ໊ອກ Som-o Shop ບໍ່ແນ່ໃຈເປັນຊື່ແມ່ ຫຼື ຊື່ລູກ ທີ່ລົງຄຣິບນ້ອງໄວ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຣິບ ຮ້ອງເພງ

ຄຣິບເວົ້າຕ່າງໆ ບອກເລີຍຖ້າໄດ້ຟັງຕ້ອງຍິ້ມໄປຕາມໆກັນແນ່ນອນ

ບໍ່ເຊື່ອໄປຊົມຄຣິບຕ່າງໆນີ້ໄດ້ເລີຍ

ແລະຍັງມີອີກຫຼາຍເດີ້ ຖ້າໃຜສົນໃຈ ສາມາດໄປຕິດຕາມນ້ອງໄດ້ທີ່ Som-o Shop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *