• Fri. Dec 1st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຂຸດພົບໄຫ ມີເງິນຫລຽນເກົ່າໆ 1000 ກວ່າຫລຽນ

ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023 ໄດ້ມີການຂຸດພົບໄຫທີ່ບັນຈຸ ເງິນຫລຽນເກົ່າໆ ຈຳນວນ 1,646 ຫລຽນ

.

ເຊິ່ງພົບຢູ່ທົ່ງນາຂອງທ່ານສີຄຳ ບ້ານພິນ ເມືອງພີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ນຳມາເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ວັດບ້ານເມືອງພີນແລ້ວ ເພື່ອກວດກາລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປ

ຂໍຂອບໃຈຂ່າວຈາກ : ວິຊຽນ ແກ່ນແກ້ວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *