• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ໂຮງງານຊີລີຄອນ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ກຳລັງການຜະລິດ54ພັນໂຕນ/ປີ ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ເປີດການຜະລິດ ໃນປີ 2024

ໃນໂອກາດທີ່ ທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງແຮງສູງ 155 ກິໂລໂວນ ແລະ ກໍ່ສ້າງສະຖານີ ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດຊີລີຄອນຂອງບໍລິລິສັດ ລາວຊີລີຄອນ ຈໍາກັດ ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ຊິນ ອິນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບໍລິລິສັດ ລາວຊີລີຄອນ ຈໍາກັດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2006, ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີລີຄອນ ເພື່ອການສົ່ງອອກ ຢູ່ເຂດອຸດສະຫະກໍາຫຼັກ21 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໃນເນື້ອທີ່ 6 ເຮັກຕ້າ,ມີອາຄານຜະລິດ 2 ຫຼັງ, ມີເຕົ່າຫຼອມທັງໝົດ 3 ເຕົ່າ, ເປັນໂຮງງານແຫ່ງທໍາອິດ ແລະ ແຫ່ງດຽວໃນ ສປປ ລາວ, ເປັນໂຮງງານຂະໜາດກາງ, ມີກໍາລັງການຜະລິດ 12.000 ໂຕນ/ປີ, ມີພະນັກງານກໍາມະກອນທັງໝົດ 385 ຄົນ.

ການດໍາເນີນກິດຈະການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜົນ ສາມາດປະຕິບັດພັນທະອາກອນໃຫ້ລັດ ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທ່າແຮງທາງດ້ານວັດຖຸດິບພາຍໃນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ດັ່ງນັັ້ນ ບໍລິສັດ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຂະຫຍາຍໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີລີຄອນແຫ່ງທີ 2 ຕື່ມອີກຢູ່ເຂດບ້ານ ທ່າບົກ ເມືອງ ທ່າພະບາດ  ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໃນເນຶ້ອທີ16 ເຮັກຕາ.

ໂຮງງານທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ ເປັນໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ທັນສະໄຫມກວ່າເກົ່າ, ໂດຍມີແຜນຈະສ້າງທັງໝົດ 6 ເຕົ່າຫຼອມ, ມີກໍາລັງການຜະລິດ 54 ພັນໂຕນ/ປີ, ນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ໄຟຟ້າທັງໝົດ 84MW, ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດປະມານ:51 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນໍາໃຊ້ແຮງງານປະມານ 300-500 ຄົນ, ຄາດວ່າໂຮງງານແຫ່ງທີ 2 ນີ້ຈະກໍ່ສ້າງສໍາເລັດໃນປີ2024.

ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຂະບວນການຜະລິດຊິລິຄອນຈະປະກອບດ້ວຍ: ວັດຖຸດິບພາຍໃນປະກອບມີ: 1) ພະລັງງານໄຟຟ້າ 2) ແຮ່ຄວາສ ແລະ 3) ຖ່ານໄມ້ . ສໍາລັບວັດຖຸດິບນໍາເຂົ້າປະກອບມີ: 1) ຂົ້ວໄຟຟ້າ Electrode 2) ຖ່ານກາກກັ່ນຈາກນ້ໍາມັນ ແລະ 3) ຖ່ານກາກກັ່ນຈາກຖ່ານຫີນ.

ຫຼັກກາານພື້ນຖານຂອງການຜະລິດຊິລິຄອນໂລຫະແມ່ນ ໃຊ້ແຮກວາສ (SiO2) ມາປະຕິກິລິຍາກາກບອນ ( C ) ເພື່ອໃຫ້ກາກບອນໂອຊີແຊນ ( O2) ທີ່ມີຢູ່່ໃນແຮ່ກວາສ (SiO2) ອອກ ແລະ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຊີລິຄອນເກດ ໂລຫະດັ່ງສະ ແດງລຸ່ມນີ້: SiO2 +C = Si + CO2 (ຫີນແຮ່ ກວາສ + ຖ່ານ = ຊີລີຄອນໂລຫະ + ແກຊ CO2) ໃນເຕົາຫຼອມຊີລີຄອນພາຍໃຕ້ອຸນນະພູມ 1800 ° c ທີ່ໄດ້ຈາກພະລັງງານໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານຂົ້ວໄຟຟ້າອີເລັກໂທຮດ, ວັດຖຸດິບ (ແຮ່ກວາສ ແລະ ຖ່ານໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ) ທີ່ຖືກປ້ອນເຂົ້າເຕົ່າຫຼອມແລ້ວເກີດ ປະຕິກິລິຍາຂືຶ້ນໂດຍຖ່ານກາກບອນຈະດູດເອົາອົກຊີແຊນທີ່ຢູ່ໃນແຮກວາສແລ້ວກາຍເປັນແກ້ຊ CO2, ແລ້ວປ່ອຍສູ່ບັນຍາກາດ, ສ່ວນຊີລີຄອນ ( Si ) ຈະຖືກປອ່ຍລົງເບົ້າຫຼອມກ້າມເປັນແຜ່ນຊີຄອນໂລຫະທີ່ມີຄຸນນະພາບ 99,00% ເພື່ອສົ່ງອອກ.

ພາບ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *