• Mon. May 29th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ກຽມໂຕໄວ້ ໄວໆນີ້ ກຽມຕິດປີກໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າໄດ້ໂບຍບິນໄປກັບ ສາຍການບິນລາວ Lao Airlines

ກຽມຕົວ ພົບຂ່າວດີໄວໆນີ້ ອອກເດີນທາງ ແລະ ໂບຍບິນໄປກັບດອກຈຳປາລາວ

ກຽມໂຕໄວ້ສາວໆ ແລະ ສາຍທ່ຽວ ເມື່ອ ທາງເພຈ໌ Lao Airlines ໂພສຂ່າວດີ ໃນໃນວ່າ

ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ ? ຖ້າຫາກຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າຄືການໄດ້ອອກເດີນທາງ ແລະ ໂບຍບິນໄປກັບດອກຈຳປາລາວດອກນີ້..

ແມ່ນໂອກາດນັ້ນໃກ້ຈະມາຮອດແລ້ວ ! ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມແລ້ວພົບຂ່າວດີໄວໆນີ້ !!
ກຽມພ້ອມຕິດປີກໃຫ້ກັບຄວາມຝັນເຈົ້າໄວໆນີ້

ການບິນລາວ LaoAirlines CabinCrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *