• Thu. Sep 21st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ໄປຢູ່ສະຫວັນກັບລູກແລ້ວ R.I.P ດອກຟ້າເພັດໂພນທອງ ພໍ່ຂອງ ໝໍລໍາອິນແຕງ

ອາໄລດອກຟ້າເພັດໂພນທອງ ພໍ່ຂອງ ໝໍລໍາອິນແຕງ ຈາກໄປແລ້ວ R.I.P


ເປັນຂ່າວເສົ້າ ສໍາລັບວົງການໝໍລໍາລາວອີກແລ້ວ ເມື່ອຮູ້ຂ່າວ ການຈາກໄປຂອງ ພໍ່ ບຸນທອງ ແກ້ວບົວລາ ຜູ້ເປັນພໍ່ ເປັນອາຈານ ແລະ ເປັນທີ່ຮັກຂອງແຟນເພງ, ເຊິ່ງ ພໍ່ ບຸນທອງ ເປັນພໍ່ຂອງ ໝໍລໍາອິນແຕງ ທີ່ຈາກໄປແລ່ວເຊັ່ນດຽວກັນ


ແຟນເພງ ລູກສິດ ຕ່າງ ອາໄລນໍາ ພໍ່ໄດ້ຈາກໄປຫາລູກສາວແລ້ວ
ເສຍໃຈນຳຄອບຄົວເດີ່ ເຊິ່ງພໍ່ບຸນທອງ ແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ໃນເວລາ 7:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 13/02/2023 ດ້ວຍພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ


ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະແຈ້ງພາຍຫຼັງ ເປັນການສູນເສຍຄັ້ງຍິ່ງໄຫຍ່ອີກເທື່ອຂອງວົງການໝໍລຳ
ອາໄລດອກຟ້າເພັດໂພນທອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *