• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຄືແບບແດດຮ້ອນແຮງຫັນນະ ໃສ່ໝວກກັນກະທົບ ຊ້ອມການສະແດງພິທີເປີດ-ປິດງານແຂ່ງຂັນກິລາ ໄປເລີຍຈະ

ພາບບັນຍາກາດການຝຶກຊ້ອມສະແດງພິທີເປີດ-ປິດງານແຂ່ງຂັນກິລາ ນັກສຶກສາ ທົ່ວ ມຊ ອາກາດຈະຮ້ອນສຳໃດນ້ອງໆເອົາຢູ່

.


ໝວກກັນກະທົບຊ່ວຍນັກສຶກສາໄດ້ 555 ອາຈານເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນາາາາ

.

.

.


Cr: Nook Phiasakha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *