• Fri. Dec 8th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຂ່າວດີວັນນີ້! ລາຄານໍ້າມັນປັບລົງອີກ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງເດືອນກຸມພາ

ຂ່າວດີວັນນີ້! ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງເດືອນກຸມພາ.

ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0126/ກຄພນ ລົງວັນທີ 08 ກຸມພາ 2023; ເລື່ອງປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໂດຍໄດ້ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດຄື:ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຫລຸດລົງ 440 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຫລຸດລົງ 320 ກີບ/ລິດ, ກາຊວນ ປັບຫລຸດລົງ 430 ກີບ/ລິດ.

ລາຄາໃໝ່ນີ້ແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *