• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສະເປນ ຂີ່ລົດຖີບ 2 ປີ ມາຮອດລາວ ໂຄດເທ້ ສະບາຍດີເດີ້

ພາກພູມໃຈ welcome to Laos ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດ ສະເປນ ໃຊ້ເວລາ 2 ປີ ຂີ່ລົດຖີບ ຈາກສະເປນ,ຜ່ານຫລາຍປະເທດ ມາຮອດປະເທດລາວ..

ຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ເວລາ 3ເດືອນທີ່ລາວເດີນທາງຢູ່ໃນປະເທດລາວ ລາວປະທັບໃຈຫຼາຍໃນການເດີນທາງຢູ່ບ້ານເຮົາ ໂດຍການອາໄສ ນອນຢູ່”ຖຽງນາ” ຕາມທາງທີ່ລາວຜ່ານ,

ລາວເວົ້າວ່າ:My Sleep in the Farmers House …They said “ຂ້ອຍ ນອນຢູ່ຖຽງນາ ຕາມທາງ ບໍ່ເປັນຫຍັງ” ເມື່ອເຈົ້າຂອງຖຽງນາມາເຫັນລາວນອນຢູ່ (ລາວປະທັບໃຈຄົນລາວຍີ້ມແຍ້ມ)

ຢ່າງໃດກໍຕາມເຖິງວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ເງິນນຳເຂົາຫລາຍປານໃດກັບກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວປະເພດແບບນີ້, ແຕ່ກະບໍ່ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາ”ບໍ່ປະທັບໃຈ” ວ່າບໍ່…

.

ຕິດຕາມລາວ ໄດ້ທີ່ : Page: A 100 sonrisas por hora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *