• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ປ່າເຢັງຊາລໍ ຮ່ວມເຮັດບຸນທີ່ ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ ແລະ ວັດນາງ ແກ້ວເກງຍາ ມະເຫສີເອກຂອງເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ

ສະຖານທີ່ນີ້ ຄືແທ່ນປະດິດສະຖານພຣະບາງໃນອະດີດ (ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ) ເປັນເວລາ 143 ປີ

ຈົນມາເຖິງສະໄໝເຈົ້າວິຊຸນນະລາດ (ທ້າວ ພູໄພ) ເຈົ້າເມືອງວຽງຄໍາ ໄດ້ນໍາເອົາພຣະບາງ ໄປປະດິດສະຖານທີ່ຫຼວງພະບາງ ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້

.

ຕົ້ນໄຜ່ໜາມດັ່ງກ່າວນີ້ ຄືລູກຫຼານເຫຼັນຂອງຕົ້ນໄຜ່ໜາມ ທີ່ຖືກສ້າງເປັນກໍາແພງເມືອງໄຜ່ໜາມ ໃນອະດີດສະໄໝເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ

“ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ” ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ວຽງຄໍາ ເມືອງ ວຽງຄໍາ ແຂວງ ວຽງຈັນ

Payengxa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *