• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຕາດເຍືອງ ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ປີ 2023-2025

ຂປລ. ພິທີມອບ-ຮັບ ລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດມະຫາກໍາການທ່ອງ ທ່ຽວອາຊຽນ ປະຈຳປີ 2023 ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2023 ທີ່ເມືອງຢ໋ອກຢາກາຕ້າ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່ງລວມມີ 4 ມາດຕະຖານຄື: ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ, ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ, ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ ແລະ ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ ເຊິ່ງແຕ່ລະມາດຕະຖານຈະໄດ້ຮັບລາງວັນປະເທດລະ 5 ລາງວັນ. ໃນນັ້ນ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ນໍ້າຕົກຕາດເຍືອງ ເມືອງປາຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ແມ່ນ 1 ໃນ 5 ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການ ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ(THE 3rd ASEAN COMMOUNITY BASED TOURISM AWARD 2023-2025)ໂດຍມີ ທ່ານ ນາງ ສອນທິດາ ອຸນາພົມ ບໍລິສັດ ພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດເຍືອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການແຕ່ລະມາດຖານຂຶ້ນຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວ.


ສຳລັບມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ແລະ ມອບລາງວັນມາແຕ່ປີ 2018 ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຍ້ອງຍໍບັນດາຜູ້ປະກອບກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ໃຫ້ ການບໍລິການ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງມີຜົນງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະ ທຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ, ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທັງເປັນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍສາມາດນໍາໃຊ້ຜົນຂອງການປະເມີນ ເປັນເຄື່ອງວັດແທກ, ສະ ທ້ອນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຕົນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການກໍານົດທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ ແລະ ເຫັນໄດ້ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ.


ໃນປີ 2023 ນີ້, ຢູ່ໃນອາຊຽນ ມີກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທັງໝົດ 29 ລາງວັນ. ສຳລັບ 5 ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ: ບ້ານນາທອງ, ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ບ້ານນາຍາງໃຕ້ ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ນໍ້າປ່ຽນຢໍລະປ່າ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຕາດເຍືອງ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ບ້ານໜອງຫລວງ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.


ສ່ວນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທັງໝົດ 43 ລາງວັນ. ໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ມີ 5 ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຄື: ເຮືອນພັກແຮມ ບ້ານນາຍາງໃຕ້ ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງຫລວງພະບາງ,ເຮືອນພັກແຮມ ບ້ານວຽງເໜືອ ເມືອງຫລວງນໍ້າທາ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ເຮືອນພັກແຮມ ບ້ານນາດ້ວງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຮືອນພັກແຮມ ບ້ານຫົວດອນແດງ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມ ບ້ານດອນໂຄ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈໍາປາສັກ; ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ ມີຮ້ານບໍລິການສະປາ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທັງໝົດ 38 ລາງວັນ. ໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ມີ 5 ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຄື: ຮ້ານຈໍາປາສະປານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຮ້ານລິ່ນລີ່ ສະປາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຮ້ານສະປາຢູ່ໂຮງແຮມພູແມນ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ຮ້ານສະປານະວຽງຈັນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຮ້ານເລີສະປາ ຢູ່ໂຮງແຮມໂຊຟີເທວ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ ມີຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທັງໝົດ 48 ລາງວັນ. ໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ມີ ສຳລັບ 5 ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານ ຄື: ຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ ຢູ່ສະຖານທີ່່ທ່ອງທ່ຽວມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ວັດພູຈໍາປາສັກ, ຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖໍ້ານາງຟ້າ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ ຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດພູເພັດ-ພູຄໍາແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ຫ້ອງນໍ້າສາທາລະ ນະ ຢູ່ສວນສາທາລະນະໜອງສະພັງແລນ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ.

ງານມອບ-ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2023 ໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີການມອບລາງວັນໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈາກພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ພາຍໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຢູ່ໃນແຕ່ລະມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເຊິ່ງຜົນສໍາເລັດຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ໃນປີ 2023 ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຈາກການນໍາຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂຄງການພັດ ທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໄລຍະ 2 (ADB).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *