• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເກັ່ງສຸດ ຊຸດປະຈຳຊາດ ລຸ້ນ Miss Teen ຕິດ top 5 ນ້ອງ ແອນໂຈລີນ້າ ຕົວແທນເຍົາວະຊົນລາວ “ຊຸດຈໍາປາເມືອງລາວ”

18:30ໂມງທ້ອງຖີ່ນ
17:30ໂມງລາວເປີດໂຕ ຊຸດປະຈຳຊາດລາວ Miss Teen Global Laos 2023 ຊື່ຊຸດ ຈຳປາເມືອງລາວ


ແຮງບັນດານໃຈຂອງຊຸດ ດອກຈຳປາເປັນດອກໄມ້ປະຈຳຊາດລາວ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງປະເທດລາວ ເຊີ່ງມີໃຫ້ເຫັນແຕ່ເຫນືອຮອດໃຕ້ ເປັນດອກໄມ້ມີກິ່ນຫອມ ແບບທຳມະຊາດ ຕະລອດທັງວັນ,ເລີ່ມອອກດອກ ກ່ອນປີໃໝ່ລາວ


ໄດ້ນຳມາອອກແບບໃຫ້ເປັນຊຸດປະຈຳຊາດລາວ ເພື່ອນຳສະເໜີດອກໄມ້ປະຈຳຊາດລາວ ໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ຮູ້ຈັກ ປະເທດລາວຫລາຍຂື້ນ ຜູ້ທີ່ສວມໃສ່ປຽບເຫມືອນດອກໄມ້ທີ່ມີຄວາມງົດງາມ ມີຄວາມອ່ອນຫວານ ເບັ່ງບານແບບແມ່ຍິງລາວ.ນັ້ນກໍຄືເຍົາວະຊົນລາວ ທີ່ເປັນໜໍ່ເເໜງຂອງປະເທດຊາດ


ສວມໃສ່ຊຸດໂດຍ ນ້ອງ ເເອນໂຈລິນາ ວົງໄຊຍາ Miss Teen Global Laos 2023
ອອກເເບບໂດຍ ເເລະ ຕັດຫິຍບໂດຍ : ທອງສະຫັວນ ຖາວອນ


The name of the costume: Champa Meung Laos

ຊົມເຊີຍ ຜົນງານ ເຍົາວະຊົນລາວ Miss Teen Global Laos 2023
ສະຫລຸບຜົນງານ ນ້ອງໂຈນາມື້ນີ້ ຮອບພີຣລີມ 03/02/2023
ຊຸດປະຈຳຊາດ ລຸ້ນ Miss Teen. top 5


ຮອບໂຊຄວາມສາມາດຈາກ37ນ້ອງ ຕິດ top10 ຟ້ອນຖະຫວາຍພາຍານາຄາ
ລຸ້ນໄປນຳກັນມື້ໄຟນໍນ້ອງຈະສ້າງຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ້ຄົນລາວທັງປະເທດ
ປະທານ ເເລະ ທີມງານ ເຮັດສຸດຄວາມສາມາດຂໍກຳລັງໃຈເເນ່ທຸກຄົນ ມື້ຕັດສິນແມ່ນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2023 18:30ໂມງທ້ອງຖີ່ນ 17:30ໂມງລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *