• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ປັບລາຄານໍ້າມັນລົງເລີ່ມມື້ນີ້… ແອັດຊັງພິເສດລົງ 520 ກີບ ແອັດຊັງທຳມະດາ ລົງ330 ກີບແລະກາຊວນ ລົງ 360 ກີບ/ລິດ

ກະຊວງອຸສາກະກຳແລະການຄ້າ ໄດ້ປະກາດແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສະບັບເລກທີ 0144/ອຄ, ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2023.


ໃນນີ້, ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຫລຸດລົງ 520 ກີບ/ລິດ

ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຫລຸດລົງ 330 ກີບ/ລິດ

ກາຊວນ ປັບຫລຸດລົງ 360 ກີບ/ລິດ

ລາຄາໃໝ່ນີ້ແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດເວລາ 06 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 02 ກຸມພາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *