• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຫາກະເຄີຍໄດ້ ກະມີເຫີ່ແນ່ ຄັ້ງແລກໄດ້ຊໍ່ດອກໄມ້ ກະຫອບໄປນໍາທຸກບ່ອນໂລດແຫຼະເນາະ

ເມື່ອໄດ້ຊໍ່ດອກໄມ້ຄັ້ງແລກ ແບບນີ້ບໍ່ຊຸມເຈົ້າ ເມັ້ນບອກແນ່

ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຊໍ່ດອກໄມ້ຄັ້ງແລກ ..

ກວດເຮືອນ

ເຮັດຫຍັງ ກໍຕ້ອງຫອບຊໍ່ດອກໄມ້ໄປນໍາ

ປະມານນີ້ບໍ່ ທຸກຄົນເປັນແນວໃດຄັ້ງແລກ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *