• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຂອບໃຈລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ! ຊ່ວຍເຫຼືອປາກະປ໋ອງ 402 ໂຕນ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ

ໜັງສືພິມປະຊາຊົນລາຍງານວ່າ: ພິທີມອບ-ຮັບປາກະປ໋ອງ ຊຶ່ງ​ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຜນງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 8 ກັນຍານີ້ ທີ່ສາງອາຫານຂອງອົງການອາຫານໂລກ. ຕາງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳລາວ, ຮັບໂດຍ ທ່ານ ເດວບາເຮີ ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍມີ ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.


ປາກະປ໋ອງທີ່ນຳມາມອບຄັ້ງນີ້ມີ 32 ຕູ້ຄອນເທນເນີ ເທົ່າກັບ 402 ໂຕນ ມູນຄ່າ 3,6 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າ​ໃນ​ການປຸງແຕ່ງອາຫານທ່ຽງໃຫ້ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມຢູ່ 31 ເມືອງ ໃນ 8 ແຂວງ ມີນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ 132.450 ຄົນ ໃນ 1.423 ໂຮງຮຽນ, ການລົງທຶນໃນດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຊ່ວຍທຳລາຍວົງຈອນການຂາດສານອາຫານ, ນອກຈາກນັ້ນ ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງສະເໝີພາບ, ສ້າງໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນມີສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ດີ, ເປັນການປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ຍີ່ປຸ່ນໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສະໜິດແໜ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃນຂົງເຂດວຽກງານອາຫາໃນໂຮງຮຽນມາແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ອົງການອາຫານໂລກຍັງຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ ຊຶ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວລວມມີ ການຕິດຕັ້ງນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໃນການສ້າງຫ້ອງອາຫານ ສາງເກັບເຄື່ອງ, ເຮືອນຄົວ, ກິດຈະກໍາການເສີມສ້າງທັກສະການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາອົງການອາຫານໂລກໄດ້ພັດທະນາໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ເສີມສ້າງດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ, ນອກຈາກຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນ​ແລ້ວ, ຜົນການຮຽນ​ກໍດີຂຶ້ນ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຜົນປະໂຫຍດຂອງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຈະເປັນທ່າແຮງໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກອີກດ້ວຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *