• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຍິ່ງເບິ່ງຍິ່ງງາມ ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ ລຸກນີ້ສວຍສະຫງ່າງາມແຮງ

ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ ລຸກນີ້ງາມແຮງ ຊຸດທີ່ນຸ່ງອອກງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ການກັບມາລາວ ຂອງ ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ Miss Universe laos 2022

ຜູ້ສ້າງປະຫວັດສາດໃນວົງການນາງງາມລາວ ເຂົ້າໄປຢືນຢູ່ 16 ຄົນສຸດທ້າຍ


ເຮັດໃຫ້ຊາວໂລກຮູ້ຈັກລາວ ແລະ ສົນໃຈປະເທດລາວຫຼາຍຂຶ້່ນ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *