• Mon. May 29th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອ ປາກະປ໋ອງ 402 ໂຕນ ສະໜັບສະໜູນອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນລາວ ກິນແບບຍາວໆເລີຍ

ທ່ານ ເຄນິຊິ ໂກບາຍາຊິ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມອບຕູ້ຄອນເທນເນີປາກະປ໋ອງຈໍານວນ 32 ຕູ້ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ຮສ. ດຣ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ທີ່ສາງອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນັກຮຽນ 132,450 ຄົນ ໃນ 1,423 ໂຮງຮຽນປະຖົມ ໃນທົ່ວປະເທດຈະໄດ້ ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍ ປາທູ ແລະ ປາຊາດີນ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນກະປ໋ອງ !

ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໄລຍະຍາວຂອງ ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ, ຍີ່ປຸ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອາຫານໃນໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໃຫ້ຟື້ນຕົວຈາກໄພພິບັດເຊັ່ນ: ໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມດ້ວຍການບໍລິຈາກເຂົ້າສານ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງທາງທຳມະຊາດໃນໄລຍະຍາວໂດຍຜ່ານການສ້າງທະນາຄານເຂົ້າຊຸມຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ.


ປາກະປ໋ອງ ຈຳນວນ 402 ໂຕນ ທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແມ່ນມີມູນຄ່າປະມານ 3,6 ລ້ານດອລລາສະຫະລັດເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພີ່ມທະວີການດຳເນີນວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງຊາດຢູ່ 31 ເມືອງ ແລະ 8 ແຂວງ ໂດຍເປັນການຊ່ວຍເພີ່ມງົບປະມານເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານສຳລັບວຽກງານນີ້. ໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2010, ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກບັນດາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນ: ທະນາຄານໂລກ, ອົງການບັນເທົາທຸກຂອງກາໂຕລິກ ແລະ ອົງການອາຫານໂລກ.


ອາຫານໃນໂຮງຮຽນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງສະເໝີພາບ, ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງໃຫ້ເດັກນັກຮຽນມີສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ດີ, ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສະໜິດແໜ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃນຂົງເຂດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ, ອົງການອາຫານໂລກ ຍັງຄົງທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງຊາດ.

ເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວລວມມີການຕິດຕັ້ງນ້ຳສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໃນການສ້າງຫ້ອງອາຫານ, ສາງເກັບເຄື່ອງ ແລະ ເຮືອນຄົວ, ສ້າງສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການສ້າງເຮືອນສີຂຽວ ຫຼື ເຮືອນຮົ່ມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ໜອງປາ, ພ້ອມທັງດຳເນີນກິດຈະກຳການເສີມສ້າງທັກສະການຮຽນຮູ້ເຊັ່ນ: ການອ່ານໜັງສື.

.

ປະຈຸບັນ, ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ໂດຍສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມໂຄງການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນດ້ານແຮງງານ ແລະ ພືດຜົນທາງການກະເສດຂອງຊຸມຊົນ.

.
ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ກ່າວວ່າ: ອາຫານໃນໂຮງຮຽນຊ່ວຍເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ດົນຂຶ້ນ. ການລົງທຶນໃນດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍ ແມ່ນເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ເປັນການຊ່ວຍທຳລາຍວົງຈອນຂອງການຂາດສານອາຫານອີກດ້ວຍ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນເລີ່ມເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບຜ່ານວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນນິມິດໝາຍທີ່ດີ ເພາະມັນຈະເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະຍາວ”


ທ່ານ ເຄນິຊິ ໂກບາຍາຊິ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ ສປປ ລາວ. ການປັບປຸງໂພຊະນາການໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນລັກສະນະທີ່ຊ່ວຍຮັບປະກັນສຸຂະພາບຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ເຊິ່ງເປັນບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ. ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຖານະທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ສປປ ລາວ, ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານສະບຽງອາຫານ, ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ການສຶກສາ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການສາກົນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄງການອາຫານໂລກເປັນຕົ້ນ.

.

ພິທີມອບ-ຮັບຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະບານຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໂດຍ ທ່ານ ມາຊາຮີໂຣ່ ໂກມູຣະ, ອະດີດຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ສະມາຊິກສະຫະພັນລັດຖະສະພາ. ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ມີໂອກາດລົງໄປຢ້ຽມຢາມວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ເພື່ອເປັນສັກຂີພິຍານວ່າ ໂຮງຮຽນສາມາດກາຍເປັນສູນກາງຂອງການພັດທະນາຊຸມຊົນໄດ້ແນວໃດ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ.

.
ທ່ານ ຢານ ເດວບາເຣີ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈໍາສປປລາວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກໍ່ຄືອົງການອາຫານໂລກໄດ້ອຸທິດ ແລະ ພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ເສີມສ້າງດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ. ນອກຈາກອັດຕາການເຂົ້າຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນທີ່ດີຂຶ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ, ພວກເຮົາຍັງເຊື່ອໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນທີ່ຈະເປັນທ່າແຮງໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນທີ່ຈະ ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໂດຍການສ້າງໂອກາດ ແລະ ລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍເທື່ອລະບາດກ້າວໄປພ້ອມໆກັນ ”

WFP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *