• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຈຸກເລີຍ! ນໍ້າມັນຂຶ້ນອີກ ແອັດຊັງພິເສດ ຂຶ້ນ 1.040 ກີບ ແອັດຊັງທຳມະດາ ຂຶ້ນ 640 ກີບ ແລະ ກາຊວນຂຶ້ນ390ກີບ

ປະກາດແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສະບັບເລກທີ 0079/ອຄ, ລົງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2023. ລາຄາໃໝ່ນີ້ແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດເວລາ 06 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນນີ້, ແອັດຊັງພິເສດ ປັບເພີ່ມຂຶ້ນ 1,040 ກີບ/ລິດ

ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບເພີ່ມຂຶ້ນ 640 ກີບ/ລິດ


ກາຊວນ ປັບເພີ່ມຂຶ້ນ 390 ກີບ/ລິດ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *