• Thu. Sep 21st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ໃຜຈະໄປແນ່ ຮັບ ປາເຢັ່ງຊາລໍ່ ຄົນເກັ່ງຂອງພວກເຮົາກັບລາວມື້ນີ້ 12 ໂມງເດີ້

ສາຍສະພາຍລາວ ທີ່ພວກເຮົາພູມໃຈ ມາຮ່ວມໃຫ້ກຳລັງໃຈ ລໍຖ້າຕ້ອນຮັບ ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ກັບບ້ານ

ທີ່ສະຫນາມບິນວັດໄຕ ໃນວັນທີ່ 19/01/2023

ໃນເວລາ 12:00 ( ປະເທດລາວ )ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ສູ້ ແລະ ເຮັດເພື່ອພວກເຮົາ

ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຫລາກຫລາຍຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ມີຄວາມຮ້ອຍຍີ້ມ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ກັບສິ່ງທີ່ນ້ອງປ່າ ເຮັດໃຫ້

ສະນັ້ນມື້ນັ້ນ ເປັນອີກຫນື່ງມື້ ທີ່ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ຢາກພົບປະ ໂອ້ລົມ ແລະ ຮ່ວມຖ່າຍຮູບນຳທຸກຄົນ ທີ່ສົ່ງແຮງເຊຍ ແຮງໃຈມາໃຫ້ ແລະ ຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະມາຮ່ວມຕ້ອນຮັບ ນ້ອງປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ໄປນຳກັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *