• Tue. May 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ແບບນີ້ກະໄດ້ເດີ້ ບໍ່ທັນມີຄົບກະ ຈອງແບບຜ່ອນ ຜ່ອນຄົບຈຶ່ງຕົກລົງເດີ ບໍ່ວ່າກັນໃດ

ມາໃໝ່ອີກແລ້ວ ໄວ້ລຸ້ນຄົບກັນ “ມີສໍ່າໃດໃຫ້ສໍ່ານັ້ນກ່ອນເປັນການຈອງໄວ້ວ່າຊັ້ນ” ຄູ່ເຈົ້າເດ

ຄວາມຄິດດີ ແຕ່ວ່າຈະຫາແບບໃດໃຫ້ໄດ້ແບບນີ້ນໍ 55

ຈາກໂພສ Lizar Bidavong

ໂພສ ບໍ່ທັນມີຄົບກະ ຈອງແບບຜ່ອນ ຜ່ອນຄົບຈຶ່ງຕົກລົງເດີ ບໍ່ວ່າກັນໃດ Jack BoRax

ຄູ່ເຈົ້າເດ ຈອງກັນໄວ້ເທົ່າໃດ

ຈາກ: Lizar Bidavong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *