• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ພະລັງແຫ່ງຄວາມສາມະຄີ 2 ຝັ່ງ ສ້າງຂົວຂ້າມຂອງ ກຽມເປີດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ດ່ານປະເພນີ ລາວ- ໄທ ບ້ານນາຂ່າ

ກະກຽມເປີດດ່ານປະເພນີ ລາວ- ໄທ ບ້ານນາຂ່າ ຢ່າງເປັນທາງການ ດີໃຈນໍາປະຊາຊົນ 2 ຝັ່ງ

.

ພາບການກະກຽມເປີດດ່ານປະເພນີ ລາວ- ໄທ ບ້ານນາຂ່າ ເມືອງບໍ່ແຕນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ Xayaboury Province

.

ຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2023 ເຊິ່ງຂົວໄມ້ມິດຕະພາບລາວ-ໄທນີ້ ເປັນຂົວຂ້າມນ້ຳເຫືອງ ຊາຍແດນລາວ-ໄທ ສ້າງໂດຍປະຊາຊົນສອງຊາດ ລາວໄທ ຊົມເຊຍຄວາມສາມັກຄີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *