• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ ໄລສົດບອກຄວາມຮູ້ສຶກຕິດ Top 16 ແລະ ຈະກັບລາວ 19 ມັງກອນ ກຽມຕ້ອນຮັບໄດ້

ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ແຊ໌ປະສົບການ ການເກັບໂຕໃນກອງແມ່ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໄດ້ເຂົ້າ TOP 16

ແລະ ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຄອຍເປັນກຳລັງໃຈຊ່ວຍໂຫວດຊ່ວຍແຊ໌ໃຫ້ນ້ອງ ປ່າເຢັ້ງຊາລໍ່

MissUniverseLaos

MissUniverseLaos2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *