• Fri. Dec 8th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

Top16 ແລ້ວ ລາວເຂົ້າຮອບ ລາວສູ້ໆ ລຸ້ນຮອບຕໍ່ໄປ ແລະ ລາງວັນ

ສຽງໂຫ່ຮ້ອງ ລາວເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮອບ 16 ຄົນສຸດທ້າຍອີຫຼີ ຖ້າລຸ້ນກັນຕໍ່ໄປວ່າຈະໄດ້ລາງວັນຫຍັງ ຈະເຂົ້າຮອບເລິກໆອີກຫຼືບໍ່

ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ ເກັ່ງຫຼາຍ ເກັ່ງໆ

ເວທີນາງງາມຈັກກະວານ 2022

ລາວເຮົາເຮັດໄດ້ແລ້ວ ລຸ້ນກັນຕໍ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *