• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຜ່ານໄປ 4ຮອບ ສຳລັບຄືນຜ່ານມາ ແຟນໆມັກຮອບໃດທີ່ສຸດ ໃນຮອບ Preliminary Miss Universe 2022

ຜ່ານໄປ 4ຮອບ ສຳລັບຄືນຜ່ານມາ ແຟນໆມັກຮອບໃດທີ່ສຸດ ໃນຮອບ Preliminary Miss Universe 2022


ສຳລັບແອັດມີນນ້ອຍ ທີ່ຕິດຕາມການໄລສົດ  ກໍສຸດພູມໃຈໃນໂຕ ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່


ໂດຍລວມແລ້ວ ນ້ອງປ່າເຮັດດີທຸກໆຮອບ ແລະ ເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງສາຍສະພາຍລາວ ໄດ້ຢ່າງສະຫງ່າງາມ ທີ່ສຸດ.! ຖືວ່າເປັນອີກໜຶ່ງຜົນງານເທີງເວທີຈັກກະວານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກຮັບຮູ້ລາວຫຼາຍຂຶ້ນ.


ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການສ້າງປະກົດການ ໃນພະລັງຂອງຄົນລາວອີກຄັ້ງ ທີ່ຕື່ນມາຮ່ວມເຊຍ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຕົວແທນປະເທດລາວໃນຄັ້ງນີ້.


ມາຮ່ວມລຸ້ນແລະເຊຍການປະກວດຮອບຕັດສິນໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2023 ເວລາ 08:00 ໂມງເຊົ້າ ( ຂອງປະເທດລາວ )

ມາຮ່ວມເຊຍ ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບ ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ນຳກັນ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *