• Fri. Dec 8th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ມື້ທີ 8 ມື້ຫ້ອງດຳ ເປັນອີກມື້ທີ່ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນຄົນຄັດເລືອກຊຸດໃສ່

ມື້ທີ 8 ມື້ຫ້ອງດຳ


ເປັນອີກມື້ທີ່ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນຄົນຄັດເລືອກຊຸດໃນການໃສ່ຊຸດເຂົ້າຫ້ອງດຳ


ຖືວ່າຊຸດນີ້ ເປັນຊຸດສຳຄັນ ເປັນໂຕບົ່ງບອກເຖິງຕົວຕົນຂອງ ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ເອງ ທີ່ເກີດເປັນຄົນລາວ ຜືນແຜ່ນດິນຂອງປະເທດລາວ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ລືມຕົວຕົນຂອງໂຕເອງ ໃນການເປັນຄົນມົ້ງ ຈື່ງເລີຍໄດ້ແຮງບັນດາໃຈ ກາຍອອກມາເປັນຊຸດນີ້ ໃນມື້ເຂົ້າຫ້ອງດຳ ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງດີ ຈາກຕ່າງຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ໃນການຖາມໃນຊຸດທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປ.

.

ນ້ອງປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່(ນ້ອງປ່າ) ເປັນສາວລາວເຜົ່າມົ້ງຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳເນີດເຕີບໃຫຍ່ມາຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ແດນທົ່ງໄຫຫີນ ເພິ່ນມັກຮັກໃນການຮຽນໂດຍສະເພາະແມ່ນຮຽນພາສາອັງກິດ ເພາະນ້ອງເຊື່ອວ່າການທີ່ເຮົາເວົ້າ, ເຂົ້າໃຈ ແລະເກັ່ງໃນພາສາອັງກິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີອະນາຄົດທີ່ດີໄດ້!

ຕິດພັນກັບການຮຽນແລ້ວ ນ້ອງປ່າຍັງ ນ້ອງເປັນ Co-Founder ຜູ້ຮ່ວມລິເລີ່ມກຸ່ມ HmongWomanNetwork ສ້າງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງມົ້ງໂດຍສະເພາະເດັກຍິງຢູ່ຊົນນະບົດ ທັງເປັນອາສາສະໝັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຕົກທຸກໄດ້ຍາກເຊັ່ນ: ເດັກກຳພ້າ, ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຕື່ມອີກ.

2 thoughts on “ມື້ທີ 8 ມື້ຫ້ອງດຳ ເປັນອີກມື້ທີ່ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນຄົນຄັດເລືອກຊຸດໃສ່”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *