• Thu. Sep 21st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ກ້າວໃໝ່ ກະຊວງການເງິນ ເປີດນໍາໃຊ້ຈໍສະແດງຜົນ ຕິດຕາມຕົວເລກເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ຂປລ. ປັດຈຸບັນ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ພັດທະນາລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໂດຍສະເພາະການເກັບລາຍຮັບຜ່ານລະບົບTaxRIS ແມ່ນມີຄວາມໂປງໃສ, ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.

ມາໃນວັນທີ10 ມັງກອນ 2023 ນີ້, ໄດ້ພິທີເປີດການນໍາໃຊ້ໂຄງການພັດທະນາຈໍສະແດງຜົນ(DashBoard)ໂດຍມີ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ, ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍອາກອນ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ໂຄງການພັດທະນາຈໍສະແດງຜົນ (DashBoard) ແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ, ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມການນຳໃຊ້ລະບົບ TaxRIS ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຊີເວີ, ຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ລະບົບເຄືອຄ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາ 18 ແຂວງ ແລະ 148 ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບໄດ້ຕະຫລອດເວລາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ລະບົບ,ຕິດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນໃບເກັບເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕິດຕາມການຊຳລະອາກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ ບັນດາຜູ້ປະກອບການໃນການມອບລາຍຮັບຂອງສ່ວຍສາອາກອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍຄວາມໂປງໃສ, ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກວດສອບໄດ້.


ໂຄງການພັດທະນາຈໍສະແດງຜົນ (DashBoard) ເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມຕົວເລກລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ, ສາມາດຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄວບຄຸມບັນຊາການຢູ່ສູນກາງໃນການຄຸ້ມຄອງຕົວເລກລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ລະບົບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ, ສັງລວມຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ TaxRIS ນຳມາສະແດງໃຫ້ໜ້າຕ່າງຈໍສະແດງຜົນຄວບຄຸມ, ແຜນທີ່ການຕິດຕັ້ງລະບົບ TaxRIS ຢູ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມທັງລະບຸສະຖານະຈຸດທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຫລື ມີເຫດຂັດຂ້ອງ, ແຜນທີ່ເຄືອຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ TaxRIS ຂັ້ນເມືອງ, ແຜນວາດການຕິດຕາມອຸປະກອນຕ່າງໆໃນຫ້ອງDataCenter ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ, ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ, ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ,ອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ, ອຸປະກອນສຳຮອງຂໍ້ມູນ. ພ້ອມນີ້, ຈໍສະແດງຜົນຄວບຄຸມຜົນລາຍຮັບ, ສະແດງລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຖືກໂຈມຕີຈາກພາຍນອກເຂົ້າມາ.


ພ້ອມກັນນີ້, ລະບົບໂປຣແກຣມ, ອຸປະກອນ Server, Network ຂອງ PTIN ແລະ IPOS ເພື່ອຕິດຕາມກວດປະສິດທິພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂອງລະບົບເຊີເວີ; ຕິດຕາມກວດກາການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບພາຍນອກ ເປັນຕົ້ນ ການຊຳລະອາກອນ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນໃບເກັບເງິນເອເລັກໂຕຣນິກເຂົ້າມາໃນລະບົບ TaxRIS, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງລັດ ຜ່ານໂປຣແກຣມກວດກາຕິດຕາມປະລິມານທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບ TaxRIS ແລະ ກວດກາຕິດຕາມຂໍ້ມູນເອີເລີ ຈາກການນຳໃຊ້ຕົວຈິງຜ່ານໂປຣແກມ ເພື່ອກວດຕິດຕາມລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍໃນຂອງ TaxRIS ອາກອນເມືອງ ໃຫ້ສາມາດສະແດງຜົນແບບ Real Time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *