• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຍິງສາວຜູ້ມີຄ່າແດງຫຼາຍສຸດ ຂໍໃຫ້ເປັນຜົວແກ້ວເມຍທິບ

ເວົ້າເລື່ອງປະເພນີ ຢູ່ປະເທດໃດກໍ່ມີແນວແປກໆເປັນຂອງຕົນເອງເຖິງຍຸກສະໄໝຈະປ່ຽນໄປແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຊາວຊູດານໃຕ້ຍັງເອີ້ນຄ່າດງເປັນຫົວສັດຈຳນວນຫຼາຍອີງໃສ່ຖານະຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຍິງສາວທີ່ຜູ້ຊາຍຈະຂໍແຕ່ງງານນຳນັ້ນເປັນແນວໃດ.

May be an image of road

ຕາມລາຍງານຂ່າວ ໃນປີ 2022 ມີຍິງສາວຊາວຊູດານໃຕ້ ລາວໄດ້ຮຽກເອົາຄ່າສິນສອດທອງໝັ້ນຈາກຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະມາຂໍແຕ່ງງານເປັນຈຳນວນງົວ 300 ໂຕ ແລະກະທິງອີກ 200 ໂຕລວມເປັນຈຳນວນສັດໃຫຍ່ທັງໝົດ 500 ໂຕ ແຕ່ຊາຍຜູ້ໝາຍໝັ້ນມາເປັນຜົວກໍບໍມີຫຍັງຂັດຂ້ອງແຖມຕອບຕົກລົງໂດຍດີ.

May be an image of 2 people, people smiling and people standing

ສຳລັບຊາວຊູດານໃຕ້ ການແຕ່ງງານທີ່ເອີ້ນງົວເປັນສິນສອດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 50-100 ໂຕ ຫາກເອີ້ນຕາມຖານະຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະຕົກລົງກັນໄດ້ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່.

May be an image of animal and nature

ໃນປະເທດຊູດານດານໃຕ້ນັ້ນແມ່ນມີປະຊາກອນປະມານ 12 ລ້ານຄົນ ໃນພື້ນທີ່ 6,4 ແສນຕາລາງກິໂລ ແລະມີຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນເຖິງ 60 ເຜົ່າ ຊົນເຜົ່ານິຍົມກັນລ້ຽງສັດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລ້ຽງງົວ ຕາມຂ່າວລາຍງານມີງົວຫຼາຍເຖິງ12 ລ້ານໂຕ, ແກະ 12 ລ້ານໂຕ ແລະແກະກໍມີຈຳນວນປະຊາກອນສັດເທົ່າໆກັນ ເຮັດໃຫ້ຊູດານໃຕ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີສັດລ້ຽງຫຼາຍເປັນພິເສດ ແລະມັກເອີ້ນຄ່າດອງເປັນຫົວສັດ.

May be an image of map and text that says 'North Atlantic Ocean EUROPE WorldAtlas.com N Mediterranéan- Sea 23°5N MIDDLE EAST AFRICA TROPIC OF CANCER SOUTH SUDAN Arabian Sea South Atlantic Ocean Equator Lake Victoria Meridian Indian Ocean TROPIC OF CAPRICORN 1000 mi 1000 km'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *