• Thu. Sep 21st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ສົ່ງກໍາລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ Miss Universe Laos 2022 ເຂົ້າກອງໃຫຍ່ແລ້ວ

ມື້ທໍາອິດ ປ່າເຢັ່ງຊ່າ ເຂົ້າກອງໃຫຍ່ ຊຸດສີຟ້າ ອໍລ້າມາເຕັມ ສູ້ໆເດີ້

ສ່ອງຕົວແທນປະເທດ ປ່າເຢັ່ງຊ່າ Miss Universe Laos 2022 ທີ່ຫຼ້າສຸດແມ່ນໄດ້ເຂົ້າກອງໃຫຍ່ ເພື່ອເກັບໂຕ ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາເກັບຂະແນນ ຮ່ວມກັບສາວງາມຈາກປະເທດອື່ນໆ

ນີ້ເປັນລຸກທີ່ເຂົ້າກອງໃຫຍ່ທໍາອິດ ກອງແມ່ Miss Universe 2022 ທີ່ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ

ດ້ວຍຊຸດຜ້າໄຫມລາວ ທີ່ປະສົມປະສານຄວາມເປັນເອກະລັກ ລາຍຜ້າ ແລະ ຫລຽນຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ

ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສົ່ງກໍາລັງໃຈໃຫ້ ປ່າເຢັງຊ່າໄດ້ເດີ້ ສູ້ໆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *