• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ປົດຕຳແຫນ່ງ ຮອງອັນດັບ 2 Mister Laos 2022

ໃນນາມບໍລິສັດ SISANE ARTIST ໃນຖານະຜູ້ຈັດການປະກວດ Mister Laos 2022 ຂໍແຈ້ງການເລື່ອງ ປົດຕຳແຫນ່ງ ທ.ວິໄລ ຈູມມະນີວົງ ຮອງອັນດັບ 2 ຫລື Top 3 mister Laos 2022 ເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ຕາມກົດລະບຽບຂອງອົງກອນໄດ້

ຈຶ່ງແຈ້ງການໃຫ້ຮັບຮູ້ໂດຍທົ່ວກັນ ປະກາດ ວັນຈັນ ທີ່ 2 ມັງກອນ 2023

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຕາມໃບແຈ້ງການທາງກອງເລີຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *