• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ແຊໄວ້ລອງເຮັດເລີຍ ວິທີເຮັດໃຫ້ຜ້າຂາວ ຂາວອີ່ຫລີ ໄຮເຕີ້+ແຟັບ+ນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ້ມ 2 ຫໍ່

ລອງເບີ່ງຂາວອີ່ຫລີ
ຕົ້ມຄົ້ນໄປຄົນມາແຊ່ນ້ຳເຢັນແລ້ວຍອງ ຂາວເລີຍບໍ່ຕ້ອງອອກແຮງ ແຕ່ກະຕຸມເສື້ອບໍ່ຂາວເດີ້


ສ່ວນປະສົມມີ ໄຮເຕີ້+ແຟັບ+ນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ້ມ2ຫໍ່. (ປະລິມາແມ່ນກະເອົາຕາມຫມໍ້ , ຕາມເສື້ອຜ້າທີ່ເປັນຄາບເຫລືອງ)


ວິທີເຮັດງ່າຍໆ ຕົ້ມນ້ຳໃຫ້ຮ້ອນໆລະເອົາສາມຢ່າງເທລົງໄປ ຄົນໆລະຖິ້ມເສື້ອລົງໄປ ພິກເສື້ອໄປມາຄາບເຫລືອງຈາງລົງແປວ່າໄດ້(3-5ນາທີ) ຫລັງຈາກຄີບເສື້ອໄປລົງອ່າງນ້ຳເຢັນແລ້ວຍອງບ່ອນທີ່ເປັນຄາບ


(ບໍ່ແນະນຳເສື້ອຜ້າທີ່ເປັນສີເດີ້, ເສື້ອທີ່ມີປ້າຍເສື້ອກໍ່ລະວັງເດີ້)
ຫ້າມໃສ່ເບກິງໂຊດາຢ່າແວກແນວ ລີກລ້ຽງເສື້ອຂາວທີ່ມີສີແດ່ກະດີປ້າຍຄໍເສື້ອກະລະວັງ

.


ຈາກ: Koung Phoudthavong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *