• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

“ຄຳວ່າສ່ຽວກັນ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ກັບໃຜກະໄດ້” ຍາມມັນຈຳເປັນບອກໂອນ ເຮົາໂອນ ບໍ່ມີບ້ຽວ ຄວາມໄວ້ໃຈກັນ

ຄຳວ່າສ່ຽວກັນ ມັນບໍ່ແມ່ນໃຊ້ກັບໃຜກະໄດ້ ຍາມມັນຈຳເປັນມັນບອກໂອນ ເຮົາໂອນພາຍໃນ1 ນາທີ

ຕື່ນມາເຮົາຍັງບໍ່ຕື່ນມັນໂອນມາໃຊ້ໂລດ

ຄວາມໄວເນື້ອເຊື້ອໃຈກັນກະສຳຄັນສຸດສຳລັບຄຳວ່າສ່ຽວ

ມີສ່ຽວໜ່ອຍ ແຕ່ຂໍມີສ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຈົບຂ່າວ NamFon Keobounhieng

ຈາກ: OHo Skins Care ເພດ ເຈ້ຕາດຳເຈົ້າຂອງແບຮນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *