• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ຈາກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຄົນລາວ ຢູ່ທີ່ Las Vegas ປາເຢັ່ງຊາ

ເກັບພາບບັນຍາກາດ Miss Universe Laos 2022 ຮອດທີ່ ສະຫະຣັດອາເມຣິກາ

.

ດ້ວຍການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ຈາກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຄົນລາວ

.

.

ຢູ່ທີ່ Las Vegas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *