• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຕອນແຕ່ງ ຍົກຂັນໝາກມາຂໍ ຕອນຂໍຍ່າຍົກຂັນ 5 ມາກັບເມຍນ້ອຍ ແບບນີ້ກໍມີ

ຍິ່ງກວ່າລະຄອນ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຄວາມຮັກ ແນວໃດກໍມີຊຸມເຈົ້າ ເລື່ອງນີ້ທີ່ສື່ຕ່າງປະເທດລົງໄວ້ວ່າ
ເມຍຫຼວງອຸ້ມລູກອອກມາເບິງຜົວ ແລະ ເມຍນ້ອຍ ທີ່ພາກັນຕັ້ງໃຈ ແຕ່ງຂັນ5 ມາຂໍຂະມາ ຂໍໂທດ ແລະ ຂໍຍ່າ
ເອີ້ ເຈັບປວດໄປອີກ ແນວໃດຕໍ່ລະ

ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2022 ຜ່ານມາ ຜູ້ໃຊ້ເຟດບຸກ ໜຶ່ງ ໂພສເລ່ົາເລື່ອງຂອງຕົນເອງວ່າ เรื่องชีวิตยิ่งกว่าໃນເມື່ອຂ້ອຍຮັກຫຼາຍ ໃນເມື່ອເຈົ້າຢາກໄປກັບຄົນອື່ນ ກໍແຄ່ຂັນ 5 ມາຂໍໄປດີໆ ຢ່າສວມເຂົາຂ້ອຍ ກ້າຍົກຂັນ 5 ມາ ຂໍໂທດ ຂໍຂະມາ ຂ້ອຍກັບລູກ ຂ້ອຍກໍຈະປ່ອຍພວກເຈົ້າໄປມີຄວາມສຸກ

ນັບຈາກນີ້ ຕັດຂາດຈາກຜົວເມຍ, ພໍ່ລູກ ຕ່າງຄົນຕ່າງຢູ່ ຮູ້ນີ້ເປັນສັນຍາທີ່ເກັບໄວ້ ຊີວິດຂ້ອຍແມ້ງໂຄດຄືລະຄອນ
ນອກຈາກນັ້ນກໍມີຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເຊັນຍ່າກັນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຫັນດີເຫັນງາມກັນດີ

ຖ້າເປັນຊີວິດຊຸມເຈົ້າຈະເຮັດແບບໃດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *