• Wed. May 31st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຍິນດີນຳນ້ອງ ວຽງສະຫວັນ ຊູຕັນນຸວົງ ຄວ້າຮອງອັນດັບ1 ນາງສາວລາວ 2022

ຍິນດີນຳນ້ອງ ວຽງສະຫວັນ ຊູຕັນນຸວົງ ສາວງາມຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄວ້າຮອງອັນດັບ1 ນາງສາວລາວ 2022 ມາຄອງ

ວຽງສະຫວັນ ຊູຕັນນຸວົງອາຍຸ20 ປີ

ສ່ວນສູງ163 ຊັງຕີແມັດ

ສັດສ່ວນ 32-26-37

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *