• Thu. Sep 21st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ Sofia Laminta ໃນການປະກວດ Miss Fabulous international 2022

ຂໍຄົນລະ ໄລ & ແຊຣ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ Sofia Laminta ໃນການປະກວດ Miss Fabulous international 2022

ສຸດຍອດປະເທດລາວ

ນ້ອງ Sofia Laminta ຊະນະເລີດຮອບ ຊຸດລອຍນ້ຳດີເດັ່ນ ມົງ Miss Fabulous international 2022 ຄົງຢູ່ບໍ່ໄກເກີນເອື້ອມ

ປົວປັງແຮງ ລຸກໃນຊຸດລອຍນ້ຳເດສສີຂຽວອ່ອນ ບວກກັບທ່າໂພສ ແລະ ການສື່ອາລົມໃນຕອນຢ່າງມັນຄືຄວາມສາມາດລ້ວນໆ

ຂໍຄົນລະ ໄລ & ແຊຣ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງໄດ້ເປັນ Miss Fabulous international 2022 ຄົນທຳອິດຂອງປະເທດລາວ ໃນຮອບ Final ທີ 15 ທັນວານີ້ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *