• Sat. Dec 9th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ຮ່ວມ ເປັນຄະນະກຳມະການ ໃນການຕັດສິນ Miss Hmong Thailand 2023

ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ຮ່ວມເດີນທາງມາທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ເພື່ອການເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຄະນະກຳມະການ
ໃນການຕັດສິນ Miss Hmong Thailand 2023 ເຊິ່ງບັນຍາກາດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ

.

ແລະການຕອນຮັບເປັນຢ່າງດີ ຂອງແຟນໆປະເທດໄທ ແລະ ແຟນຊົນເຜົ່າມົ້ງໄທແລນ ໃນຄັ້ງນີ້

.


ພວກເຮົາທີມງານ Universe Laos 2021 ແລະ ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ຕົວແທນປະເທດລາວ ຍິນດີ ແລະ ຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ສຳລັບການຕອນຮັບໃນຄັ້ງນີ້ຈາກທຸກຄົນ
ຂອບໃຈເຄື່ອງປະດັບເພັດແທ້ຈາກ Phetphathai jewelry ຮ້ານເພັດພະໄທ ຈິວເວີລີ້

.


Makeup by : Dozo thoj
Dress by : Atita thoj

.

ຂອບໃຈການດູແລທີມງານຢ່າງດີຈາກ Hmong Bangkok Tour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *