• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເຈົ້າເຊຍເບີໃດ? ນາງສາວລາວປີນີ້… ພາສ່ອງ 30 ສາວງາມເວທີປະກວດປີ2022(ໝາຍເລກ1-15)

ເຈົ້າເຊຍເບີໃດ? ນາງສາວລາວປີນີ້… ມື້ນີ້ແອັດມີນພາມາສ່ອງ 30 ສາວງາມເວທີປະກວດປີ 2022(ໝາຍເລກ1-15)

ໝາຍເລກ ML01 ວີຈິດຕາ ພິມສະຫວັດ ຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ

ໝາຍເລກ ML02 ປຸກກີ ບົວທິພັນ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໝາຍເລກ ML03 ວຽງສະຫວັນ ຊູຕັນນຸວົງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໝາຍເລກ ML04 ສຸກສະຫວັນ ລາວລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໝາຍເລກ ML05 ມະນີຈັນ ສຸນັນທະວົງ ບໍລິຄຳໄຊ

ໝາຍເລກ ML06

ໝາຍເລກ ML07 ນໍ້າຝົນ ມະນີວົງ

ໝາຍເລກ ML08 ຈັນສຸດາ ສຸລິວົງ  ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໝາຍເລກ ML09 ລົດຈະນາ ຂຸນນະວົງ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໝາຍເລກ ML10 ແຫວນຄຳ ນວນສະຫວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ໝາຍເລກ ML11 ພິລະດາ ສຸລິນທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໝາຍເລກ ML12 ໂພມະນີ ວົງໄຊ

ໝາຍເລກ ML13 ທິບພາພອນ ລັດຊະຈັນ ແຂວງຫົວພັນ

ໝາຍເລກ ML14 ສະໄໝພອນ ສີປະເສີດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໝາຍເລກ ML15 ຕາມົນ ເຮືອງມີໄຊ ແຂວງໄຊສົມບູນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *