• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ສີແດງແພງຫຼາຍ ລຸກນີ້ ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ Miss Universe Laos 2022

ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ Miss Universe Laos 2022


ເປັນລຸກໃສ່ຮ່ວມອອກງານ ແລະ ຮ່ວມສຳພາດ ສຳລັບຄວາມພ້ອມການກຽມໂຕ ໃນການເປັນຕົວແທນ ປະເທດລາວ


ລຸກໂທນສີແດງຄັ້ງແລກ
ງາມແຮງແພງຫຼາຍ


ຈາກ: Miss Universe Laos ມີສຢູນິເວີຣສລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *