• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເງິນເດືອນສູງເຖິງ 30 ລ້ານກີບ ພໍ່ຄ້າວິນ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ສະໝັກເລີຍ

ໜຸ່ມວິນ ພໍ່ຄ້າວິນ Vergin90 ເປີດຮັບພະໜັກງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ທີ່ເດັດບອກ ເງິນເດືອນ 30 ລ້ານກີບ ອືຫື ບອກເລີຍວ່າເປັນຄວາມໄຝຝັ້ນຂອງມະນຸດເງິນເດືອນເລີຍ ໄດ້ເງິນຫຼາຍແບບນັ້ນ


30 ລ້ານກີບ ບາງຄົນແຕ່ງດອງ ຂໍເມຍໄດ້ເລີຍໃດ໋ນິ


ໂດຍໜຸ່ມວິນເວົ້າວ່າ ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕາແໜ່ງ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2 ລ້ານ ຫາ 30 ລ້ານກີບ ມີ


1 ອິນເຟີເລນເຊີ, ເນັດໄອດໍ້, ນັກສະແດງ …..
2 ການຕະຫຼາດ, ຜູ້ຂາຍ, …..


3 ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍທົ່ວປະເທດ
4 ກາບຟິກດີຊາຍ, ເມົາຕິມີເດຍ ……


ອາຫານການກິນ ລ້ຽງທັງໝົດ
26-27-28 ພະຈິກ 2022 ທີ່ລາວໄອເຕັກ ພົບໜຸ່ມວິນໄດ້ເດີ້

ລາຍລະອຽດໃນຄຣິບເດີ້

Vergin90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *