• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ໄປເບິ່ງ 8 ສະໜາມທີ່ຈະໃຊ້ແຂ່ງຂັນບານໂລກ 2022 ທີ່ປະເທດກາຕ້າ ສະໜາມໃຫຍ່ສຸດໃຊ້ໃນນັດຊີງ

ການແຂ່ງຂັນບານໂລກ 2022 ຮອບສດທ້າຍ ທີ່ປະເທດກາຕ້າ ຈະເປີດສາກຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2022 ໂດຍນັດທໍາອິດ ເຈົ້າພາບ ກາຕ້າ ພົບກັບ ເອກວາດໍ ແຂ່ງຂັນທີ່ສະໜາມ ອັລ ບາຍທ໌ ສະເຕດ້ຽມ ເຊິ່ງກ່ອນແຂ່ງຂັນຈະເລີ່ມແຂ່ງຂັນເຮົາໄປເບິ່ງ 8 ສະໜາມທີ່ໃຊ້ໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້: ( ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມເບິ່ງໄດ້ທີ່ຄລິບລຸ່ມນີ້ )

1.ລູເຊລ ໄອຄໍນິກ ສະເຕດ້ຽມ

2.ອັລ ບາຍທ໌ ສະເຕດ້ຽມ

3.ສະເຕດ້ຽມ 974

4.ອັລ ທູມາມາ ສະເຕດ້ຽມ

5.ເອດູເຄຊັນ ຊິຕີ້ ສະເຕດ້ຽມ
6.ອາໝັດ ບິນ ອາລີ ສະເຕດ້ຽມ
7.ຄາລະຟາ ອິນເຕີເນຊັນແນວ
8.ອັລ ຈານູບ ສະເຕດ້ຽມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *