• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

“ແວ່ວານແຫ່ກັບຍຸດສາລະວັນ ພີ່ນ້ອງ” 2 ໜຸ່ມ ວິນ-ຫຍຸດ ສາລະວັນ ໂຊຫຸ່ນ ແລະ ສະເຕັບການຫາປາ ທີ່ເຫັນແລ້ວຕ້ອງ ວ້າວ

ເຫັນແບບນີ້ ກະຢາກກິນປາ ເມື່ອໜຸ່ມວິນ ຄວງ ຫຍຸດ ສາລະວັນ ງົມປາໃນໜອງ ບອກ “ມັກອ້າຍໂລດ ອ້າຍຊິຫາປາໃຫ້ນ້ອງກິນ”

ເປັນການເດີນທາງທີ່ມີຈຸດນັກພົບທີ່ດີຫຼາຍສໍາລັບ ພໍ່ຄ້າຫຼໍ່ໃຈບຸນ ໜຸ່ມ ວິນ ເວີຈິນ ທີ່ຫຼ້າສຸດໂພສ

“ມັກອ້າຍໂລດ ມາມາອ້າຍຊິຫາປາໃຫ້ນ້ອງກິນ

ແວ່ວານແຫ່ກັບຍຸດສາລະວັນ ພີ່ນ້ອງ”

ຄືເປັນພາບທີ່ທັງ 2 ກໍາລັງງົມຫາປາ ແລະ ເຫັນປາ ມີວ່ານແຫ ແບບ ບັນຍາກາດດີ ເຫັນຮຸ່ນແລ້ວ ສາວໆກໍາໄລ 555

ໃຜມັກກິນປາງານນີ້ກໍໄດ້ໃຈໄປເຕັມເດີ້

ຈາກ: Vergin90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *