• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເດັກນ້ອຍລາວສຸດເກັ່ງ! ໄທເກີ ນັກເຕະເຍົາວະຊົນລາວ ສ້າງຜົນງານໂດດເດັ່ນກັບທີມເຍົາວະຊົນໄທ

ຈົບໄປງານແລກທີອອກມາເຕະຕ່າງແດນໃຫ້ກັບທີມຟູດບອຍທີມອະຄາດາມິ້ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງປະເທດໄທຍ ຂອງນ້ອງຊາຍຂ້ອຍ ທ້າວ ເອກກະລາດ ວິໄລກຸນ (ໄທເກິ້) ເຊິ່ງໂສຜົນງານໄດ້ຢ່າງໂດດເດັ່ນ ແລະ ຂອບໃຈທີມຟູດບອຍທີ່ໃຫ້ຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າມາຄຸມທີມຊົ່ວຄາວໃນລາຍການນິ້ ດ້ວຍຜົນງານໄດ້ອັນດັບສອງ ທັງໆທີທີມບໍຟູທີມ ແຕ່ນ້ອງໆໃນທີມກໍມີໃຈນັກສູ້ ທີດີໃຈທີສຸດ ກໍຄຶຮອບ 4ທີມ ເຈິ້ອະຄາດາມິ້ທີມອັນດັບຫນື່ງຂອງປະເທດໄທ ໃຈຟ້າ ອະຄາດາມິ້ ເປັນທີມທີຫຍາກທີຈະເອົາຊະນະ ເພາະເປັນທີມໂຮງຮຽນກິນນອນຢູ່ນຳກັນອຳນວຍຄວາມສະດວກທຸກຢ່າງໃຫ້ນັກເຕະ ບໍວ່າຈະເປັນເລື້ອງທີພັກ ສະຫນາມຊ້ອມ ແລະໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ແຕ່ເຮົາເຮັດໄດ້ ຊະນະ ໄປ ດ້ວຍສະກໍ 4-1 ເຊິ່ງໃນ 4 ປະຕູ ມີ ໄທເກິ້ ທີ່ຍິ່ງໄດ້ 2 ປະຕູ

ຂອບໃຈແມ່ຄະນິນທີດຸແທັກແຄ່ເປັນຢ່າງດີ Kanin Van Horn.

ຂອບໃຈພິ່ເອກທີຕັ້ງໃຈຂັບລົດມາແຕ່ນະຄອນປະຖົມເພື່ອມາຫລໍຖ້າຮັບເຮົາ Ek Viwatchai . ແລະສຸດທ້າຍງານນິ້ເກີດຂື້ນບໍໄດ້ຖ້າບໍມີພິ້ຊາຍຄົນນິ້ຂອບໃຈພິ້ເຕ້ Wuthimeth Jira ທີໃຫ້ໂອນ້ອງໄທເກິ້ໄດ້ມາໂສຟິຕີນຢູ່ປະເທດແລະໃຫ້ໂອກາດຂ້ອຍໄດ້ຄຸມທີມຊົ່ວຄາວ ຂອບໃຈທີແທັກແຄ່ດຸແລະເລື້ອງທີພັກ ແລະ ເລື້ອງຕ່າງໆ ອີກສອງອາທີດເຈິ້ກັນເດີອ້າຍໆ ແລະເອຶ້ອຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *