• Sun. Oct 1st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເທິ ຢູ່ນາ ໂພສ ຫຼັງຢ່າຮ້າງມ່ອມ ບອກ “ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈກັນດີ ຕັດສິນໃຈດີແລ້ວ”

ກາຍເປັນປະເດັນທີ່ສັງຄົມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບມື້ນີ້ ມື້ສັນວັນດີ 11 ເດືອນ 11 ທີ່ຍ້ອນໄປເມື່ອ 3 ປີ ກ່ອນ ເປັນວັນ

ແຕ່ງດອງຄອງຮັກຂອງຄູ່ນີ້ ເທິ ຢູນາ ແລະ ມ່ອມ ແຕ່ມາມື້ຄົບຮອບປີນີ້ ກັບພົບວ່າທັງຄູ່ ໄດ້ອອກມາໂພສ ຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວຢ່າງແນ່ນອນ

.

ເຮັດເອົາຊາວເນັດ ໝູ່ເພືອ່ນແຟນຄັບ ຕ່າງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ມີເສຍໃຈແທນ ແລະ ຫຼ້າສຸດ ເທິຢູ່ນາ ກໍໄດ້ອອກມາໂພສຄຣິບ ຕໍ່ປະເດັນດັ່ງກ່າວແລ້ວ

.

ຄຣິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *