• Thu. Sep 21st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ພາບປະທັບໃຈ “Mis Universe Laos 2022” ກັບບ້ານເກີດສູ່ອ້ອມກອດພໍ່ແລະແມ່ ມື້ທຳອິດ

ບັນຍາກາດ Miss Universe Laos 2022 ກັບບ້ານຢ່າງພາກພູມໃຈ ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມກັບບັນຍາກາດປະຊາຊົນຂອງແຂວງຊຽງຂວາງລໍຖ້າຕອນຮັບ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະ ຢ່າງອົບອຸ່ນ ຈາກພໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງປ່າ ພ້ອມດ້ວຍພີ່ນ້ອງຄົນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຄົນຊົ່ນເຜົ່າມົ້ງ


.

ອ້ອມກອດໄດ ກໍ່ບໍ່ເທົ່າອ້ອມກອດຂອງພໍ່ແລະແມ່ ມື້ແລກທີ່ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ຮອດຊຽງຂວາງ

.

.

ສິ່ງແລກຄືການກັບບ້ານກອດພໍ່ແມ່ ແລະ ຂໍຂະມະຜູ້ທີ່ມີພະຄຸນ ລ້ຽງດູ ເປັນພາບທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ປະທັບໃຈທີ່ສຸດ.

.

.

ເປັນອີກສິ່ງຫນື່ງທີ່ເຫັນແລ້ວນໍ້າຕາໄຫລ່ ແລະ ພູມໃຈກັບສິ່ງທີ່ນ້ອງເພີ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ ນຳເອົາໄຊຊະນະກັບມາສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ເປັນຫນ້າເປັນຕາ ຄວາມພູມໃຈຂອງຄົນມົ້ງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *