• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຝຣັ່ງນຸ່ງສິ້ນ ຂໍເປັນສາວລາວຈັກມື້ ມີຄວາມໜ້າຮັັກ ຢູ່ບຸນທາດຫຼວງວຽງຈັນເດີ້

When in Rome, do as the Romans do

ລວມໆແລ້ວກໍໜ້າຮັກກກ

ຝຣ່ງຕິດໃຈວັດທະນະທໍາລາວ ມາລາວ ນຸ່ງສິ້ນ ຂໍນຸ່ງຈັກມື້ແນ່່່່ເພິ່ນວ່າ

Welcom to Laos thatluang Festival 2022


.

ຄຣິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *