• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຢາກເປັນລູກໄພ້ທີ່ໂຊກດີແບບນີ້ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ແມ່ຍ່າມອບດິນໃຫ້ 1 ຕອນ, ຫອບຄໍາຫຼາຍ 100 ກົ່ວບາດ

ຈາກໂພສນີ້ ອິດສາກັນທົ່ວ ຈາກ Puii Puii

.


“ເປັນທຸກຢ່າງໄຫ້ແລ້ວ ເປັນທັງພໍ່ທັງແມ່ ຄົນທີ່ຄ່ອຍຊັບຟອັດທຸກຢ່າງ ຕັກເຕື່ອນ ບອກສອນ ເຫັນເຮົາໄດ້ດີ ແລ້ວມີຄວາມສຸກ
ເປັນຄົນທີ່ຍາກໄຫ້ຍາກເຫັນລູກໄດ້ແຕ່ສີ່ງດີໆ

.


ມື້ແຕ່ງມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນພ້ອມເງີນຈຳນວນ1
ມື້ແຕ່ງກະຂົນຄຳມາໄຫ້ໃສ່ເປັນ100ກົ່ວບາດ

.


ຜູ້ທີ່ມອບໄຫ້ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງຈົນເວົ້າອອກມາເປັນຄຳເວົ້າບໍ່ອອກ
ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ

.


ຄຳອະທິບາຍຕາມຮູບ”

ທັງນີ້ຄວາມໂຊກດີຂອງແຕ່ລະຄົນມັນຕ່າງກັນ ຄົນທີ່ມີພື້ນຖານດີ ກໍສາມາດໃຫ້ໄດ້ ຄົນທີ່ບໍ່ມີ ກໍອາດມອບສິ່ງອື່ນ ເຮັດສິ່ງອື່ນເພື່ອເປັນຄວາມສຸກໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຢ່າເອົາໂຕເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນຈົນລືມຄວາມສຸກຂອງຕົນເອງເດີ້

.

.

.


ຈາກ: Puii Puii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *