• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ມື້ໃດນໍ້ເງິນເດືອນຈະຂຶ້ນ ເບຍກະຂຶ້ນລາຄາອີກແລ້ວ ສາຍແຂງຂໍສຽງແນ່ ຈະດື່ມຕໍ່ ຫຼື ພໍສໍ່ານີ້

ດ່ວນ….. ແຈ້ງສາຍເມົາ


ບໍລິສັດເບຍລາວ ແຈ້ງປັບລາຄາຜະລິດຕະພັນເບຍລາວ ແລະ ເຄື່ອງດືມບາງຊະນິດ ເລີ່ມປະຕິບັດມື້ນີ້ເດີ

ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບເພີ່ມລາຄາການຜະລິດ ແລະ ພາວະການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບຢ່າງໄວຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາເງິນສະກຸນອື້ນໆ

.

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນປັບລາຄາຢູ່ກ້ອງໂພສ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *