• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ໂຮງໜັງແຕກ!! ແຄມເປນດຶງລູກຄ້າ ແຈກ ປ໊ອບຄອນຟຣີ ແລະ ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຖືມາໃສ່ ໂອ້ ງານບໍ່ໃຫຍ່ແທ້ບໍ່ວິ!

ໂຮງໜັງແຕກ!! ແຄມເປນດຶງລູກຄ້າ ແຈກ ປ໊ອບຄອນຟຣີ ເບິ່ງສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຖືມາໃສ່ ໂອ້ ໝໍໃຫຍ່ໆກະມີວິ!

ເມື່ອໂຮງໜັງໃນຫວຽດນາມ ອອກແຄມເປນ ດຶງລູກຄ້າ ເບິ່ງອາດຈະໄດ້ຜົນ ເພາະວ່າແຫ່ກັນມາ
ເມື່ອບອກວ່າ ເອົາຫຍັງມາໃສ່ກໍໄດ້ ຈະໄດ້ ປ໊ອບຄອນຟຣີ

ພາບທີ່ເຫັນກໍຈະປະມານນີ້ ໝໍ ຊາມ ຄຸ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫຍ່ໆໄວ້ກ່ອນຈັ່ງໄດ້ຫຼາຍ

.

ການຕະຫຼາດດີ ຄົນມາເບິ່ງຫຼາຍ ແຕ່ວ່າປ໊ອບຄອນນີ້ຈະພໍບໍ່ນ່າ 555

.

ຖ້າບ້ານເຮົາເຮັດແບບນີ້ ເຈົ້າຈະເອົາຫຍັງໄປໃສ່ ?

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *