• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ອົງການຢູນີເຊັບ ສປປ ລາວ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເມ ວິຈິດຕາ, ຕານຸ ແລະ ອານິຕາ ເປັນເພື່ອນມິດຂອງ UNICEF

ຊົມເຊີຍ !!! ອົງການຢູນີເຊັບ ສປປ ລາວ ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້

ວັນນະສິນ ທິບອາໄພ (ຕານຸ) ນັກຮ້ອງໜຸ່ມສຽງດີ ເຈົ້າຂອງຜົນງານເພງ ເຫຼືອໄວ້ພຽງນໍ້າຕາ, ຝົນ …

ວິຈິດຕາ ພອນວິໄລ (ເມ) Miss Universe Laos 2019

ແລະ ວິພາ ຢາກາເນກິ (ອານີຕາ) ດາລາ, ນັກສະແດງ, ນາງແບບ ຈາກຄ້າຍ First Modering

ຄື 3 ຄົນນີ້ ໄດ້ຖືກອົງການຢູນີເຊັບ ເປັນເພື່ອນມິດຂອງຢູນີເຊັບ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທຳອິດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 26/10/2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

.
ເພື່ອນມິດຂອງຢູນີເຊັບ (FoU) ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງແຮງກ້າຕໍ່ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ພາລະກິດຂອງອົງການຢູນີເຊັບ. ຕານຸ, ເມ ແລະ ອານີຕາ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາເພື່ອສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ ແລະ ສ້າງການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ.


ຂໍ້ມູນ: UNICEF Laos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *