• Fri. Dec 1st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເຕັມທີ່ສຸດໆແລ້ວ ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ດີນ້າ ເຖິງຈະບໍ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບ Top 20

ເລີ່ມກັນແລ້ວ ສໍາລັບຮອບຕັດສິນ ຂອງການປະກວດ MISS GRAND INTERNATIONAL 2022

.


ຄື ຮອບ FINAL SHOW – MISS GRAND INTERNATIONAL 2022 ຈັດຂຶ້ນທີ່ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນຄຊ່າຄືນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2022


ດີນ້າ ພຸດສະຫວັນ ວົງຄໍາຊາວ MISS GRAND Laos 2022 ບໍ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນ ລຸ້ນຕໍ່ໄປວ່າຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໃດຫຼືບໍ່

.


ລາວສູ້ໆ ແຕ່ກໍເຮັດເຕັມທີ່ແລ້ວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *