• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ປັບລາຄາ ຄ່າໂດຍສານ ຕາມນີ້ທຸກຄົນ

ByAdmin A

Oct 18, 2022

ໃໝ່ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 24669/ຫກ. ລົງວັນທີ 7 ຕຸລາ 2022.


ທາງສະຖານີຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຄາຄ່າໂດຍສານສະບັບປັບປຸງໃຫ່ມ ຕາມແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ ເຊີ່ງຈະເລີ້ມປະຕິບັດນໍາໃຊ້ລາຄາດັ່ງກ່າວນັບແຕ່ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.


ສອບຖາມຂໍ້ມູນເວລາ ແລະ ລາຄາຄ່າໂດຍສານໄດ້ທີ່ 020 77766651 ຫລື 020 22740521

.


ຕາມນີ້ເດີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *